IZ FONOLOGIJE ŠEGOTIĆA1

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 9, 2017. Izvorni znanstveni članak Lina Pliško   orcid.org/0000-0002-1128-9669 ; Filozofski fakultet, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli  Katarina Matanović ; OS – SE Giuseppina Martinuzzi Pula str. 123-124 Sažetak: U radu prikazujemo fonološke značajke naselja Šegotići u istarskoj općini Marčana. Govor Šegotića, koji pripada jugozapadnom istarskom dijalektu, Saznaj više