PRILOG POZNAVANJU IDENTITETSKIH KONSTRUKCIJA SLIKARA ANDREE MELDOLE / ANDRIJE MEDULIĆA U UMJETNIČKOJ HISTORIOGRAFIJI I UMJETNOSTI

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 9, 2017. Izvorni znanstveni članak Ivana Prijatelj Pavičić  orcid.org/0000-0003-4379-3074 ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu  str. 135-151 Sažetak: U članku se istražuju identitetske predodžbe o slikaru i grafičaru Andrei Meldoli (Andrea Schiavone, Andrija Medulić) u umjetničkoj historiografiji i likovnoj umjetnosti od XVII. stoljeća do Saznaj više