METAFORIZACIJA POMORSKIH NAZIVA

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 9, 2017. Izvorni znanstveni članak Helena Pavletić    orcid.org/0000-0001-8162-2781 ; Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli  str. 103-122 Sažetak: U radu se proučavaju pomorski nazivi koje karakteriziraju metaforički procesi. Prvu skupinu čine metaforički nazivi, tj. nazivi nastali postupkom metaforizacije kojima se Saznaj više