PROZODIJSKE OSOBITOSTI GOVORA NISKOGA U DALMATINSKOJ ZAGORI

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 9, 2017. Izvorni znanstveni članak Josip Galić http://orcid.org/0000-0002-4416-9241  ; Odjel za kroatistiku i slavistiku, Sveučilište u Zadru str 37-56 Sažetak: U radu se opisuju prozodijske osobitosti mjesnoga govora Niskoga u Dalmatinskoj zagori. Istraživanje je provedeno na temelju građe ekscerpirane iz korpusa diktafonskih snimaka. Saznaj više