O fonološkim obilježjima jezika Poljičkog statuta i današnjeg govora Srijana

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 5, 2012. Pregledni rad Marijana Tomelić Ćurlin ; Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet  str 195-209 Sažetak: Hrvatski srednjovjekovni pravni spomenici pouzdani su svjedoci svoga vremena. Njihovim proučavanjem može se pratiti povijesni razvoj hrvatskoga jezika, hrvatskih dijalekata i hrvatskih pisama: latinice, glagoljice i bosančice. Kao Saznaj više

PROZODIJSKE OSOBITOSTI GOVORA NISKOGA U DALMATINSKOJ ZAGORI

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 9, 2017. Izvorni znanstveni članak Josip Galić http://orcid.org/0000-0002-4416-9241  ; Odjel za kroatistiku i slavistiku, Sveučilište u Zadru str 37-56 Sažetak: U radu se opisuju prozodijske osobitosti mjesnoga govora Niskoga u Dalmatinskoj zagori. Istraživanje je provedeno na temelju građe ekscerpirane iz korpusa diktafonskih snimaka. Saznaj više