IZ FONOLOGIJE ŠEGOTIĆA1

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 9, 2017.

Izvorni znanstveni članak

Lina Pliško  ORCID icon orcid.org/0000-0002-1128-9669 ; Filozofski fakultet, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 
Katarina Matanović ; OS – SE Giuseppina Martinuzzi Pula

str. 123-124

Icon
09_08_Plisko_Matanovic PDF

Sažetak:

U radu prikazujemo fonološke značajke naselja Šegotići u istarskoj općini Marčana. Govor Šegotića, koji pripada jugozapadnom istarskom dijalektu, promatramo kroz prizmu dosad istraženih marčanskih govora te u sklopu južne podskupine susjednih barbanskih govora. Zaključuje se da se govor Šegotića ne razlikuje od dosad istraženih marčanskih govora te da kontinuira krak južne podskupine barbanskih govora.

Ključne riječi:

čakavsko narječje, fonologija, jugozapadni istarski dijalekt, općina Marčana, govor Šegotića

URI:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=979