O inicijalnim diskursnim oznakama u hrvatskom i talijanskom jeziku

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 4, Siječanj 2011. Izvorni znanstveni članak Magdalena Nigoević    orcid.org/0000-0002-9047-8408 ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska  Ana Nevešćanin str 51-65 Sažetak: Osnovni je cilj ovoga rada opisati neke jezične elemente hrvatskoga jezika koji mogu imati funkciju inicijalnih diskursnih oznaka i usporediti ih s ekvivalentnim Saznaj više

Leksik svijeta rada: nove riječi za nove trendove

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Br. 6-7, 2016. Izvorni znanstveni članak Snježana Bralić ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska  Maja Bezić ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska Maja Bilić ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska str 211-227 Sažetak: Polazeći od potrebe za analizom i usustavljivanjem leksičkih Saznaj više

HRVATSKI PRIJEVODI NASLOVA DUGOMETRAŽNIH FILMOVA NA ENGLESKOM JEZIKU

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 8 Prosinac 2016. Prethodno priopćenje Dunja Jutronić ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu  Tereza Karabatić ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska str 85-103 Sažetak: Rad istražuje izazove koje predstavljaju naslovi filmova na engleskom jeziku te strategije u prevođenju kojima se ti naslovi prilagođuju Saznaj više