Izgradnja kulture kvalitete na Filozofskom fakultetu i drugim institucijama visokog obrazovanja u Hrvatskoj: Dosadašnja iskustva i izazovi

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Br. 6-7, 2016. Prethodno priopćenje Andreja Bubić    orcid.org/0000-0002-9122-9809 ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska  Maja Ljubetić ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska str 328-350 Sažetak: Sustavi za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete u posljednjim desetljećima postali su neizostavan i važan dio rada svake obrazovne, Saznaj više

Recepcija Bleiburga u hrvatskoj javnosti kao tema povijesnog istraživanja

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Br. 6-7, 2016. Prethodno priopćenje Aleksandar Jakir ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska  Paulinka Vulić str 309-327 Sažetak: Sredinom svibnja 1945. godine, kada je u najvećem dijelu Europe Drugi svjetski rat već bio završio, dogodila su se masovna stradanja poznata pod nazivom blajburška Saznaj više

Odgoj za ljudska prava i ozračje ustanova ranog i predškolskog odgoja

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Br. 6-7, 2016. Izvorni znanstveni članak Anita Mandarić Vukušić    orcid.org/0000-0003-1532-0069 ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska  str 285-308 Sažetak: Kako bi se poštovala prava djeteta i u potpunosti odgovorilo na potrebe djece, rad odgojno-obrazovne ustanove mora se temeljiti na humanističkim vrijednostima, a ustanova se Saznaj više

Odnos razredno-nastavnog ozračja, samoučinkovitosti, emocionalne kompetentnosti i školskog postignuća učenika petih i osmih razreda osnovne škole

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Br. 6-7, 2016. Izvorni znanstveni članak Morana Koludrović    orcid.org/0000-0003-4099-8330 ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska  Andrea Ratković Nikolina Bajan str 247-284 Sažetak: U kurikulumskom pristupu usmjerenom na učenika, osim promjena na didaktičko-metodičkom planu strukturiranja nastavnog procesa u vidu primjene didaktičkih stategija usmjerenih na rješavanje Saznaj više

Važnost temeljnih ljudskih potreba za pristupe odlučivanju

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Br. 6-7, 2016. Izvorni znanstveni članak Andreja Bubić    orcid.org/0000-0002-9122-9809 ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska  str 228-246 Sažetak: Iako su se istraživanja unutar kognitivne psihologije tradicionalno usmjeravala na ispitivanje normativnih utjecaja različitih kognitivnih i vanjskih činitelja na ljudska ponašanja i razmišljanja, u novije vrijeme Saznaj više

Leksik svijeta rada: nove riječi za nove trendove

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Br. 6-7, 2016. Izvorni znanstveni članak Snježana Bralić ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska  Maja Bezić ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska Maja Bilić ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska str 211-227 Sažetak: Polazeći od potrebe za analizom i usustavljivanjem leksičkih Saznaj više

Suvremeni kurikul i kompetencijski profil učitelja

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Br. 6-7, 2016. Pregledni rad Ines Blažević    orcid.org/0000-0001-6735-2922 ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska str 189-210 Sažetak: Suvremeni kurikul, kao odgovor na mnoge zahtjeve drugačijeg karaktera suvremenog društva, definira temeljne odgojno-obrazovne vrijednosti i ciljeve odgoja i obrazovanja te donosi okvir za stjecanje temeljnih i Saznaj više

Inicijalno obrazovanje i profesionalno usavršavanje učitelja usmjereno prema osposobljavanju za promicanje obrazovanja za održivi razvoj

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Br. 6-7, 2016. Pregledni rad Vesna Kostović-Vranješ ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska  str 166-188 Sažetak: Učinkovitost odgoja i obrazovanja na svim razinama formalnog obrazovanja ovisi o kvaliteti učitelja koji je glavni kreator, organizator i usmjeritelj nastavnog procesa te glavni poticatelj učenika i Saznaj više

Dječji operni zbor u funkciji glazbeno-estetskog odgoja djeteta

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Br. 6-7, 2016. Prethodno priopćenje Marijo Krnić    orcid.org/0000-0002-3749-7191 ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska Mia Lučić str 150-165 Sažetak: Opera je kompleksno glazbeno-scensko djelo koje objedinjuje glazbenu, likovnu i plesnu umjetnost te književnost. U radu s e analizira dvojaka (interna i eksterna) uloga dječjeg Saznaj više

Primjena sustava Moodle i xTEx-Sys u drugom razredu osnovne škole

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Br. 6-7, 2016. Prethodno priopćenje Suzana Tomaš    orcid.org/0000-0002-7170-190X ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska  Daria Biliškov    orcid.org/0000-0002-6210-9269  str 127-149 Sažetak: Informacijska i komunikacijska tehnologija (ICT, engl. Information and Communications Technology) ulazi u sve sfere ljudskog života pa tako i u odgojno-obrazovni proces. ICT predstavlja podršku Saznaj više