O inicijalnim diskursnim oznakama u hrvatskom i talijanskom jeziku

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 4, Siječanj 2011. Izvorni znanstveni članak Magdalena Nigoević    orcid.org/0000-0002-9047-8408 ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska  Ana Nevešćanin str 51-65 Sažetak: Osnovni je cilj ovoga rada opisati neke jezične elemente hrvatskoga jezika koji mogu imati funkciju inicijalnih diskursnih oznaka i usporediti ih s ekvivalentnim Saznaj više

Leksik svijeta rada: nove riječi za nove trendove

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Br. 6-7, 2016. Izvorni znanstveni članak Snježana Bralić ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska  Maja Bezić ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska Maja Bilić ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska str 211-227 Sažetak: Polazeći od potrebe za analizom i usustavljivanjem leksičkih Saznaj više

PRILOG KLASIFIKACIJI SLAVIZAMA U TALIJANSKOM JEZIKU

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 10 Prosinac 2017. Pregledni rad Maja Bezić http://orcid.org/0000-0001-6783-9298 Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska Ivana Granić str 83-93 Sažetak: U usporedbi s posuđenicama iz drugih europskih jezika, slavizmi su u talijanskom jeziku malobrojni te još uvijek nedovoljno istraženi. Cilj ovoga rada je zabilježiti slavizme u Saznaj više

ANALIZA UDŽBENIKA TALIJANSKOGA KAO MATERINSKOG JEZIKA U UPORABI U ŠKOLAMA TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 10 Prosinac 2017. Prethodno priopćenje Gianna Mazzieri-Sanković http://orcid.org/0000-0003-3572-8125 Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska Iva Peršić http://orcid.org/0000-0002-8449-3572 Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska str 73-82 Sažetak: Ovaj rad predstavlja prvi dio istraživanja koje se provodi na udžbenicima talijanskoga kao materinskog jezika u uporabi u školama Saznaj više