Leksik svijeta rada: nove riječi za nove trendove

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Br. 6-7, 2016. Izvorni znanstveni članak Snježana Bralić ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska  Maja Bezić ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska Maja Bilić ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska str 211-227 Sažetak: Polazeći od potrebe za analizom i usustavljivanjem leksičkih Saznaj više