Leksik svijeta rada: nove riječi za nove trendove

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Br. 6-7, 2016.

Izvorni znanstveni članak

Snježana Bralić ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska 
Maja Bezić ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska
Maja Bilić ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska

str 211-227

Icon
6-7_11_Bralic_Bezic PDF

Sažetak:

Polazeći od potrebe za analizom i usustavljivanjem leksičkih promjena u talijanskom jeziku izazvanih novim dinamikama u području zapošljavanja, cilj ovog rada je prikupiti odgovarajući korpus neologizama, sustavno ih analizirati te usporediti s hrvatskim inačicama. Korpus čini popis izraza iz domene svijeta rada koji su iz talijanskih dnevnih novina prikupili talijanski lingvisti, a proširili smo ga izrazima ekscerpiranim iz talijanskih rječnika novih i stranih riječi te iz mrežnih oglasa za zapošljavanje. Hrvatske ekvivalente potražili smo u hrvatskim rječnicima novih i stranih riječi te u internetskoj Rječničkoj bazi Hrvatskog jezičnog portala posluživši se pritom i Google pretragom hrvatskih internetskih tekstova različitog tipa. Komparacijom talijanskih i hrvatskih neologizama u leksiku tržišta rada, od kojih većina nastaje prema engleskom modelu, analizirali smo njihovu zastupljenost i načine prilagodbe u dvama jezicima. S obzirom na razmjernu otvorenost talijanskog leksika stranim utjecajima s jedne te purističku orijentiranost i veću hermetičnost hrvatskog leksika s druge strane, naša analiza i usustavljivanje potvrdili su znatno veću prisutnost izvornih, neprilagođenih engleskih pojmova te poluprevedenica u talijanskom korpusu. Nadalje, razmjerno mali broj izvorno talijanskih neologizama svjedok je globalizacije kako talijanskog tržišta rada tako i pripadajućeg mu leksika.

Ključne riječi:

hrvatski jezik; kontrastivna analiza; leksik tržišta rada; neologizmi; talijanski jezik

URI:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=1160