Suvremeni kurikul i kompetencijski profil učitelja

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Br. 6-7, 2016.

Pregledni rad

Ines Blažević   ORCID icon orcid.org/0000-0001-6735-2922 ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska

str 189-210

Icon

Sažetak:

Suvremeni kurikul, kao odgovor na mnoge zahtjeve drugačijeg karaktera suvremenog društva, definira temeljne odgojno-obrazovne vrijednosti i ciljeve odgoja i obrazovanja te donosi okvir za stjecanje temeljnih i stručnih kompetencija učenika. Nositelji osmišljavanja i realizacije odgojno-obrazovne prakse temeljene na postavljenim vrijednostima i ciljevima, a usmjerene osiguravanju stjecanja definiranih kompetencija, jesu učitelji. U tom smislu od učitelja se očekuju mnogostruke uloge: od toga da budu uzori svojim učenicima, preko promišljanja odgojno-obrazovne prakse do samog djelovanja u skladu sa suvremenim kurikulom. Kako bi kvalitetno ostvarivali sve navedeno, suvremenim je učiteljima potreban niz kompetencija kao i permanentno stručno usavršavanje u njihovu razvoju. Analizirajući različite dimenzije učiteljskih kompetencija, u radu će se promišljati o onima najčešće spominjanima kao nužnima koje čine kompetencijski profil suvremenog učitelja, a to su: pedagoške, psihološke, metodičke, komunikacijske, socijalne, informacijsko-komunikacijske, interkulturalne, organizacijske te kompetencije za rad s djecom s posebnim potrebama. Rezultati empirijskog dijela istraživanja, koje je provedeno anonimnim anketiranjem među učiteljima razredne nastave Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije, pokazat će koje kompetencije učitelji, prema vlastitoj prosudbi, smatraju nužnima kod današnjih učitelja kako bi što kvalitetnije realizirali zadaće suvremenog kurikula te koje kompetencije smatraju osobno kod sebe najviše, a koje najmanje razvijene. Nadalje, rezultati će istraživanja prikazati, prema procjeni učitelja, kompetencijski profil današnjih učitelja i razinu razvijenosti pojedinih kompetencija učitelja. Doprinos rezultata empirijskog istraživanja ogleda se u ukazivanju na trenutnu kompetentnost današnjih učitelja u odnosu na poželjnu te detekciju područja kompetentnosti koje treba dodatno razvijati kod učitelja. Ovi podatci mogu poslužiti institucijama koje se kontinuirano i sustavno brinu o profesionalnom razvoju učitelja stručnim usavršavanjem kao i onima koji osposobljavaju buduće učitelje u kreiranju njihovih programa.

Ključne riječi:

kurikul; kompetencije; učitelji; odgojno-obrazovna praksa

URI:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=1154