Glazbena nastava i nastavna tehnologija

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Br. 6-7, 2016.

Izvorni znanstveni članak

Snježana Dobrota ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska 

str 6-23

Icon
6-7_01_Dobrota PDF

Sažetak:

U radu se problematizira pitanje primjene nastavne tehnologije u okviru glazbene nastave. Uvažavajući spoznaje s područja glazbenog razvoja djeteta (glazbena percepcija, izvedba, glazbene preferencije, glazbeno stvaralaštvo), razmatra se uloga nastavne tehnologije u razvoju takvih sposobnosti. Autorica analizira primjere glazbenih djela i animiranih filmova pomoću kojih učenici usvajaju različite instrumentalne boje i razvijaju svoj glazbeni ukus (Vodič kroz orkestar za mladež, B. Britten; Peća i vuk, S. Prokofjev; Karneval životinja, C. Saint-Saëns; Fantasia 1940 i Fantasia 2000, W. Disney). Ističe se kako primjena nastavne tehnologije u glazbenoj nastavi mora biti pažljivo isplaniran metodički postupak.

Ključne riječi:

glazbena nastava; glazbene sposobnosti; nastavna tehnologija

URI:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=738