KONCEPTUALNE INAČICE FORMULA UBROJIVOSTI NA PRIMJERIMA IZ GLAGOLJSKIH OPORUKA

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, No.10 Prosinac 2017.

Izvorni znanstveni članak

Gordana Čupković; Odsjek za hrvatski jezik i književnost / Odjel za kroatistiku i slavistiku, Sveučilište u Zadru, Zadar, Hrvatska

str 57-71

Icon
10_04_Cupkovic PDF

Sažetak:

S kognitivnoga aspekta razmatra se semantika formulnih izraza ubrojivosti koji su sastavnica obveznih dijelova glagoljskih oporuka, a kojima se dovode u kontrast tijelo i um, tipično metaforično iskazano kao mala moć – dobra pamet. Primjeri su klasificirani s obzirom na konceptualne metafore iskazivanja stanja: stanje je lokacija i stanje je objekt, koje su sastavnice općenitije konceptualizacije događaja kao lokacije i kao objekta. Inačice proučavanih formula pokazuju i metonimijska preslikavanja temeljena na iskustvima fizičke lokacije stanja, pa se pretapanje domena tijela, prostora i osjećaja prenosi i na materijalne predmete, a koncept smještenosti izdvaja se kao tipično obilježje.

Ključne riječi:

glagoljske oporuke; frazeologija; formule ubrojivosti; konceptualna metafora; metonimija; otjelovljenost; um; stanje

URI:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=606