Prikaz istraživačko-znanstvenog projekta Hrvatske zaklade za znanost POJAVNOST MODERNE SKULPTURE U HRVATSKOJ: SKULPTURA NA RAZMEĐIMA DRUŠTVENO-POLITIČKOG PRAGMATIZMA, EKONOMSKIH MOGUĆNOSTI I ESTETSKE KONTEMPLACIJE

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 10, 2017. Recenzija, Prikaz Dalibor Prančević Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska  Božo Kesić; Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska str 111-113 URI:

ODNOS PREMA PROŠLOSTI U ROMANIMA TONI MORRISON JAZZ I RAJ

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 10 Prosinac 2017. Pregledni rad Gordan Matas http://orcid.org/0000-0001-8064-7733 Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska str 95-104 Sažetak: Ovaj rad analizira kompleksan način na koji se Toni Morrison odnosi prema povijesti u svojim romanima, s posebnim naglaskom na romane Jazz i Raj. Književnost Afroamerikanaca Saznaj više

PRILOG KLASIFIKACIJI SLAVIZAMA U TALIJANSKOM JEZIKU

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 10 Prosinac 2017. Pregledni rad Maja Bezić http://orcid.org/0000-0001-6783-9298 Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska Ivana Granić str 83-93 Sažetak: U usporedbi s posuđenicama iz drugih europskih jezika, slavizmi su u talijanskom jeziku malobrojni te još uvijek nedovoljno istraženi. Cilj ovoga rada je zabilježiti slavizme u Saznaj više

ANALIZA UDŽBENIKA TALIJANSKOGA KAO MATERINSKOG JEZIKA U UPORABI U ŠKOLAMA TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 10 Prosinac 2017. Prethodno priopćenje Gianna Mazzieri-Sanković http://orcid.org/0000-0003-3572-8125 Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska Iva Peršić http://orcid.org/0000-0002-8449-3572 Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska str 73-82 Sažetak: Ovaj rad predstavlja prvi dio istraživanja koje se provodi na udžbenicima talijanskoga kao materinskog jezika u uporabi u školama Saznaj više

KONCEPTUALNE INAČICE FORMULA UBROJIVOSTI NA PRIMJERIMA IZ GLAGOLJSKIH OPORUKA

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, No.10 Prosinac 2017. Izvorni znanstveni članak Gordana Čupković; Odsjek za hrvatski jezik i književnost / Odjel za kroatistiku i slavistiku, Sveučilište u Zadru, Zadar, Hrvatska str 57-71 Sažetak: S kognitivnoga aspekta razmatra se semantika formulnih izraza ubrojivosti koji su sastavnica obveznih dijelova glagoljskih oporuka, a kojima Saznaj više