ANALIZA UDŽBENIKA TALIJANSKOGA KAO MATERINSKOG JEZIKA U UPORABI U ŠKOLAMA TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 10 Prosinac 2017.

Prethodno priopćenje

Gianna Mazzieri-Sanković http://orcid.org/0000-0003-3572-8125 Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska

Iva Peršić http://orcid.org/0000-0002-8449-3572 Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska

str 73-82

Icon
10_05_MazzieriSankovic PDF

Sažetak:

Ovaj rad predstavlja prvi dio istraživanja koje se provodi na udžbenicima talijanskoga kao materinskog jezika u uporabi u školama talijanske nacionalne manjine u Hrvatskoj. Budući da je riječ o području koje je dosad malo (ili nimalo) istraženo, nužno je bolje shvatiti pojmove, strukturu i sadržaje koji se učenicima manjinskih škola nude udžbenicima. Analizirano je sadržajno te formalno oblikovanje tekstova i zadataka, njihova usklađenost sa smjernicama koje je Vijeće Europe iznijelo u Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (ZEROJ), njihova suvremenost, odnosno primjenjivost u praksi. Cilj promišljanja o dobivenim rezultatima jest upućivanje na pozitivne karakteristike udžbenika koji su trenutačno u primjeni, ali i na one koje bi eventualno trebalo poboljšati kako bi se olakšao i pospješio sam proces učenja, tj. kako bi se u konačnici došlo do što boljih rezultata u jezičnoj kompetenciji učenika.

Ključne riječi:

talijanski jezik; udžbenici; talijanska nacionalna manjima

URI:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=617