CRKVA GOSPE OD KARMENA (SV. IVANA) U DUBROVNIKU

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 10 Prosinac 2017.

Izvorni znanstveni članak

Željko Peković ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska 

Kristina Baković

str 33-56

Icon
10_03_Pekovic PDF

Sažetak:

Autori donose rezultate arheoloških i konzervatorskih istraživanja provedenih 2000./2001. godine u istočnom dijelu povijesne jezgre grada Dubrovnika, u današnjoj crkvi Gospe od Karmena koja se nalazi u Pustijerni neposredno uz tvrđavu sv. Ivana. Istraživanjima je pronađena ranija crkva sv. Ivana koja je tijekom vremena srušena. O postojanju te crkve svjedoči pripadajući joj kameni namještaj i arhivski dokumenti iz
13. stoljeća. Pronađeni ostatci dali su dovoljno podataka za prepoznavanje i grafičku rekonstrukciju triju razvojnih faza crkve od 8./9. stoljeća do romanike. Crkvu sv. Ivana preslojila je barokna crkva Gospe od Karmena. Njezin današnji izgled plod je posljednje pregradnje nakon potresa 1667. u kojem je bila znatno oštećena. Prva faza izgradnje Gospe od Karmena započela je 1633. – 1634. U arheološkim istraživanjima pronađeni su temelji zaobljenog pročelja prve etape izgradnje barokne crkve. Na temelju komparacija s onodobnom arhitekturom Italije, autori raspravljaju o mogućem projektantu crkve iz 1633. godine. Sredinom stoljeća došlo je do promjena projekta, izgrađeno je ravno pročelje, a crkva je ponovno nadsvedena eliptičnom kupolom. U potresu 1667. kupola je pala, a obnova je izvedena u skladu s tadašnjim mogućnostima bratovštine: prekrivanjem drvenim krovištem s vidljivim bojanim drvenim grednikom, imitacijama kamenih pilastara i vijenaca izvedenih u bojanom drvu. Crkva je opremljena oltarima i vrlo vrijednim oltarnim palama.

Ključne riječi:

Dubrovnik; Pustijerna; predromanika; pleter; ciborij; crkva sv. Ivana evanđelista; barok; Gospa od Karmena; Francesco Boromini

URI:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=583