Primjena sustava Moodle i xTEx-Sys u drugom razredu osnovne škole

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Br. 6-7, 2016.

Prethodno priopćenje

Suzana Tomaš   ORCID icon orcid.org/0000-0002-7170-190X ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska 
Daria Biliškov   ORCID icon orcid.org/0000-0002-6210-9269 

str 127-149

Icon

6-7_07_Tomas PDF

Sažetak:

Informacijska i komunikacijska tehnologija (ICT, engl. Information and Communications Technology) ulazi u sve sfere ljudskog života pa tako i u odgojno-obrazovni proces. ICT predstavlja podršku učitelju u realizaciji nastave, a primjenom različitih uređaja temeljenih na elektronskoj tehnologiji u procesu učenja i poučavanja, dobivamo novu paradigmu učenja − e-učenje. E-učenje implementira se u sustavima e-učenja, a uz dobro oblikovan i isporučen nastavni sadržaj pruža mogućnosti i mrežnog i hibridnog scenarija učenja, poučavanja i testiranja znanja učenika. U ovom radu bavili smo se istraživanjem o primjeni oblikovanih nastavnih sadržaja u sustavima e-učenja Moodle i xTEx-Sys. Uvažavajući teorijsku podlogu ove problematike, pristupili smo empirijskom istraživanju u kojem smo proveli eksperiment s jednom skupinom. Eksperiment je proveden s učenicima drugog razreda, a dobiveni su rezultati ukazali na pozitivan stav učenika prema učenju u sustavima Moodle i xTEx-Sys. Osim toga, potvrdili smo da se ovim načinom poučavanja uloga učitelja ne umanjuje. Naprotiv. Učitelj postaje mentor i vodič cjelokupnog procesa, a učenik kao aktivan sudionik nastave odgovoran je za vlastito učenje.

Ključne riječi:

e-učenje; oblikovanje nastavnih sadržaja; implementacija nastavnih sadržaja; sustav Moodle; sustav xTEx-Sys

URI:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=1138