Umjetnost i obrazovanje

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Br. 6-7, 2016.

Prethodno priopćenje

Marija Brajčić   ORCID icon orcid.org/0000-0002-2440-7724 ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska

str 103-126

Icon
6-7_06_Brajcic PDF

Sažetak:

Cilj ovog rada bio je ustvrditi smjerove razvoja u nastavi likovnog odgoja današnjice te produbiti saznanja o primjeni umjetnosti u školama. Iz aspekata brojnih značajnih umjetnika, kritičara umjetnosti te učitelja, došlo je do značajnih spoznaja na polju umjetnosti i umjetničkog odgoja općenito. U radu su istaknuti esencijalni zaključci o edukacijskom sustavu te o nekim netradicionalnim pristupima nastavnom planu i programu zadržavajući teorijske strukture. S druge strane pak, podatci govore o ključnim čimbenicima koji potiču duboke osjećaje ranjivosti oko često zanemarenih umjetničkih područja. Utjecaj društvenih, političkih i ekonomskih uvjeta često se odvija na neprimjerene načine, suprotno suvremenom razmišljanju i pisanju o umjetnosti i obrazovanju, koje se češće osvrće na fenomenološke i eksperimentalne mogućnosti bez kojih umjetnost ne bi bila moguća.

Ključne riječi:

umjetnost; likovna kultura; suvremena nastava; CSE-sustavi; plan i program

URI:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=1122