Primjena sustava Moodle u metodici nastave likovne kulture

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Br. 6-7, 2016.

Prethodno priopćenje

Dubravka Kuščević ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska 
Suzana Tomaš ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska
Ivana Mornar

str 86-102

Icon
6-7_05_Kuscevic_Tomas PDF

Sažetak:

U današnje vrijeme upotreba informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT, engl. Information and Communications Technology) zastupljena je u svim životnim područjima pa je iz tog razloga nezaobilazna i u nastavom procesu. Stoga je ICT i kvalitetna podrška nastavnicima u realizaciji nastavnog procesa, što predstavlja novu paradigmu stjecanja znanja studenata u 21. stoljeću. Razvoj ICT-a uz primjenu pedagogijskih načela omogućio je nastanak nove obrazovne paradigme − e-učenja. E-učenje implementira se u sustavima e-učenja, a uz dobro oblikovan i isporučen nastavni sadržaj pruža mogućnosti i mrežnog i hibridnog scenarija učenja, poučavanja i testiranja znanja studenata. U ovom radu prikazane su mogućnosti primjene sustava e-učenja u visokoškolskom obrazovanju. Na uzorku od 80 studentica 3., 4. i 5. godine Filozofskog fakulteta Učiteljskog studija u Splitu ispitivalo se mišljenje o kvaliteti oblikovanih nastavnih sadržaja kolegija Metodika nastave likovne kulture na sustavu Moodle. Analizom dobivenih rezultata utvrđeno je da su nastavni sadržaji oblikovani na kvalitetan, jednostavan i poučan način te da kao takvi uvelike pridonose procesu učenja, poučavanja i testiranja znanja studentica. Prema mišljenju studentica utvrđeno je da se nastavni sadržaji kolegija Metodika nastave likovne kulture mogu oblikovati, razvijati i implementirati u nastavni proces pomoću sustava Moodle.

Ključne riječi:

informacijska i komunikacijska tehnologija; sustav e-učenja Moodle; visokoškolsko obrazovanje; Metodika nastave likovne kulture

URI:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=1117