Likovno-umjetnička djela u nastavi likovne kulture

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Br. 6-7, 2016.

Prethodno priopćenje

Dubravka Kuščević ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska 

str 67-85

Icon
6-7_04_Kuscevic PDF

Sažetak:

Likovna umjetnost predstavlja specifičnu duhovno-materijalnu djelatnost čovjeka, posebnu vrstu spoznaje i komunikacije među ljudima koja stvara veze između individualnog i društvenog, materijalnog i duhovnog te prenosi iskustva i znanja čovječanstva na osobit način. Oplemenjujuća moć umjetnosti znatno pridonosi integriranju osobe u kulturne i socijalne tijekove vremena i prostora u kojem živi i stoga uloga likovne umjetnosti sa svojim vrijednim fundusom umjetničko-likovno-estetskih vrijednosti ima važno značenje u odgoju i obrazovanju djece i mladih. Komunikacija s likovnim djelom omogućuje učeniku da stekne estetska iskustva i razvije estetsku svijest kroz bogatstvo i raznolikost vizualno-likovnih sadržaja, čime učenici usvajaju likovni jezik, kultiviraju osjetljivost na likovne poruke i bogate svoj duh. Doticaj učenika s originalima ili kvalitetnim reprodukcijama slikarskih, kiparskih, grafičkih ili arhitektonskih djela već u ranoj školskoj dobi trebao bi biti izvrsna osnova za pravilan razvoj likovno-estetskih doživljaja i podizanja razine senzibilnosti za likovnu umjetnost.

Ključne riječi:

učenik; likovno djelo; komunikacija; nastava likovne kulture

URI:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=1112