PRILOG KLASIFIKACIJI SLAVIZAMA U TALIJANSKOM JEZIKU

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 10 Prosinac 2017.

Pregledni rad

Maja Bezić http://orcid.org/0000-0001-6783-9298 Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska

Ivana Granić

str 83-93

Icon

10_06_Bezic_Granic PDF

Sažetak:

U usporedbi s posuđenicama iz drugih europskih jezika, slavizmi su u talijanskom jeziku malobrojni te još uvijek nedovoljno istraženi. Cilj ovoga rada je zabilježiti slavizme u jednojezičnom rječniku talijanskog jezika, klasificirati ih prema semantičkom polju, gramatičkoj kategoriji, podrijetlu i vremenu ulaska te integriranosti u talijanskom jeziku. Pojmom slavizam označavamo integrirane i neintegrirane posuđenice koje su u talijanski jezik ušle iz raznih slavenskih jezika poput ruskog, hrvatskog, srpskog, slovenskog, češkog, poljskog, bosanskog, slovačkog, bugarskog i ukrajinskog, kao i njihove izvedenice te izvedenice nastale od slavenskih riječi. Korpus je ekscerpiran iz talijanskoga jednojezičnog rječnika Lo Zingarelli. Vocabolario della lingua italiana Nicole Zingarellija (ZIN). U korpusu prevladavaju imenice iz semantičkog polja vojne i političke terminologije, što je usko vezano uz činjenicu da je većina zabilježenih slavizama ruskog podrijetla. Riječ je o posuđenicama koje su u talijanski jezik ulazile uglavnom tijekom 19. i 20. stoljeća, a koje su se većinom ortografski, fonološki i/ili morfološki prilagodile sustavu jezika primatelja. Zabilježili smo i znatan broj alternacija oblika slavizama kod kojih često jedan integrirani oblik alternira s neintegriranim oblicima. Izvedenice nastale od slavizama malobrojne su, no zanimljive kao dokaz visokog stupnja integriranosti i produktivnosti dotičnih posuđenica.

Ključne riječi:

slavizmi; talijanski jezik; klasifikacija; semantička polja; gramatička kategorija; podrijetlo; vrijeme ulaska; adaptacija; integracija

URI:

http://zbornik.ffst.unist.hr/?p=628