ODNOS PREMA PROŠLOSTI U ROMANIMA TONI MORRISON JAZZ I RAJ

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 10 Prosinac 2017. Pregledni rad Gordan Matas http://orcid.org/0000-0001-8064-7733 Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska str 95-104 Sažetak: Ovaj rad analizira kompleksan način na koji se Toni Morrison odnosi prema povijesti u svojim romanima, s posebnim naglaskom na romane Jazz i Raj. Književnost Afroamerikanaca Saznaj više