Upotreba autentičnih materijala u nastavi talijanskoga kao stranoga jezika za hrvatske izvorne govornike

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 4, Siječanj 2011. Izvorni znanstveni članak Marijana Alujević Jukić ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska  Marija Bjelobrk str 77-93 Sažetak: Rad istražuje upotrebu autentičnih materijala u nastavi talijanskoga kao stranoga jezika na uzorku jedne srednje, jedne osnovne škole i jedne privatne škole Saznaj više