Glas nastavnika o glasu studenata: Prihvaćenost i korištenje studentskih procjena o učinkovitosti nastavnika na Sveučilištu u Splitu

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 4, Siječanj 2011. Stručni rad Andreja Bubić    orcid.org/0000-0002-9122-9809 ; Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet  Darko Hren ; Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet  str 291-312 Sažetak: Centar za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišta u Splitu organizirao je istraživanje u kojemu su nastavnici pojedinih sastavnica Sveučilišta popunjavali online-upitnik i pružili Saznaj više

Upotreba autentičnih materijala u nastavi talijanskoga kao stranoga jezika za hrvatske izvorne govornike

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 4, Siječanj 2011. Izvorni znanstveni članak Marijana Alujević Jukić ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska  Marija Bjelobrk str 77-93 Sažetak: Rad istražuje upotrebu autentičnih materijala u nastavi talijanskoga kao stranoga jezika na uzorku jedne srednje, jedne osnovne škole i jedne privatne škole Saznaj više