Tribusonov Sanatorij ili san dokonih

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Brojevi 2-3, 2009.

Stručni rad

Lucijana Armanda   ORCID icon orcid.org/0000-0002-7571-7765 ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska 

str 239-253

Icon
2-3_13_Armanda PDF

Sažetak:

U radu se nude dvije interpretacija Tribusonovog romana Sanatorij i pokušava se utvrditi o kakvoj se vrsti romana radi. U uvodu se ukratko govori o najvažnijim djelima G. Tribusona i o pripadnosti određenih romana i kratkih priča hrvatskoj fantastičnoj književnosti. Analiza romana zasniva se na teoretskim postavkama o fantastičnoj književnosti T. Todorova, ali i na kritikama te teorije. U romanu se uočavaju teme i motivi fantastične književnosti, a posebno se ističu maniristički motivi sna i labirinta koji su ključni za interpretaciju romana. U analizi se naglašava da roman nije moguće jednoznačno odrediti kao dio fantastične književnosti jer sadrži i elemente horor-priče. Zbog ratne pozadine, percepcije prostora i vremena i načina na koji se raspravlja o bolesti i smrti, Sanatorij se dovodi u vezu s Čarobnom gorom T. Manna. Kao glavni nedostatak romana ističe se nejasan završetak koji otvara mogućnost čitanja romana kao metafore o životu i smrti.

Ključne riječi:

fantastična književnost; J. L. Borghes; T. Todorov; manirizam; motiv labirinta; život je san; horor-priča; Čarobna gora

URI:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=1687