Tribusonov Sanatorij ili san dokonih

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Brojevi 2-3, 2009. Stručni rad Lucijana Armanda    orcid.org/0000-0002-7571-7765 ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska  str 239-253 Sažetak: U radu se nude dvije interpretacija Tribusonovog romana Sanatorij i pokušava se utvrditi o kakvoj se vrsti romana radi. U uvodu se ukratko govori o najvažnijim djelima Saznaj više

Reformske inicijative mletačkih magistratura na dalmatinskoj terrafermi 18. stoljeća

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Brojevi 2-3, 2009. Pregledni rad Dragan Markovina ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska  str 219-238 Sažetak: Osamnaesto stoljeće u Dalmaciji je, prije svega obilježeno značajnim teritorijalnim proširenjem, sa svim njegovim konzekvencama te reformskim nastojanjima Mletačke Republike u svrhu unapređenja uprave na staroj stečevini Saznaj više

Pier Paolo Pasolini: religija i sakralni simboli kao konstruktivni elementi teatarskog opusa

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Brojevi 2-3, 2009. Prethodno priopćenje Antonela Pivac ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska  Srećko Jurišić ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska str 195-218 Sažetak: Teatar Piera Paola Pasolinija, pojavljuje se sredinom 60-ih godina prošlog stoljeća kao reakcija na, prema Pasolinijevu mišljenju, nezadovoljavajuće Saznaj više

Pluralizam u objašnjenju evolucijskih činjenica

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Brojevi 2-3, 2009. Prethodno priopćenje Tonći Kokić    orcid.org/0000-0002-6918-0666 ; Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet  str 169-193 Sažetak: Teorija biološke evolucije prihvaćena je kao neosporna znanstvena činjenica u prirodoznanstvu, no njezin utjecaj nadilazi područje znanosti. Zato teorija evolucije uz svoj visok utjecaj u znanosti ima i izvanznanstvene Saznaj više

Odstupanja od standardnog naglasnog sustava u govoru profesionalnih govornika na HTV-u

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Brojevi 2-3, 2009. Prethodno priopćenje Anita Runjić – Stoilova    orcid.org/0000-0001-5060-2083 ; Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet  Ivana Bartulović str 153-168 Sažetak: Rad se bavi usporedbom naglasnog sustava u govoru novinara, voditelja i spikera hrvatske televizije s prozodijskom normom hrvatskoga jezika. Izabran je HTV koji je javna, Saznaj više

Socijalni kontekst trgovačkog centra

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Brojevi 2-3, 2009. Prethodno priopćenje Sanja Stanić    orcid.org/0000-0003-0569-4841 ; Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet  str 135-151 Sažetak: U radu se prikazuje nastanak i razvitak trgovačkog centra s naglaskom na socijalne aspekte ove potrošačke forme. Prvi, potpuno zatvoreni i opremljeni trgovački centar nastao je polovinom prošlog stoljeća Saznaj više

Sociološka i filozofska temeljenja etnografskog istraživanja

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Brojevi 2-3, 2009. Prethodno priopćenje Renata Relja ; Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet  str 113-133 Sažetak: Temeljni cilj rada jest pružiti uvid u sociološka i filozofska uporišta suvremenih etnografskih istraživanja. Shodno tome, polazište je rasparava o prikladnosti i neprikladnosti kvalitativnih i kvantitativnih pristupa. Potom se Saznaj više

Socijalna solidarnost u Europskoj Uniji. Zaboravljena pretpostavka pravednog društva

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Brojevi 2-3, 2009. Izvorni znanstveni članak Marita Brčić    orcid.org/0000-0001-8556-0696 ; Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet  str 97-111 Sažetak: U Europi se začela ideja o nacionalnoj državi; ideale slobode, jednakosti i bratstva iznjedrila je Francuska revolucija, a danas se Europa pokušava ujediniti i tako stabilizirati odnose među Saznaj više