Reformske inicijative mletačkih magistratura na dalmatinskoj terrafermi 18. stoljeća

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Brojevi 2-3, 2009.

Pregledni rad

Dragan Markovina ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska 

str 219-238

Icon
2-3_12_Markovina PDF

Sažetak:

Osamnaesto stoljeće u Dalmaciji je, prije svega obilježeno značajnim teritorijalnim proširenjem, sa svim njegovim konzekvencama te reformskim nastojanjima Mletačke Republike u svrhu unapređenja uprave na staroj stečevini i uvođenja uprave na novoj i najnovijoj stečevini. Paralelno s ta dva ključna procesa u 18. stoljeću došlo je do vidljiva iskoraka u pomorsko-trgovačkim kretanjima na relaciji između dalmatinskih luka i šireg jadranskog areala, što je bilo potpomognuto stabiliziranjem granice s Bosnom i dugotrajnim razdobljem mira. Takvi uvjeti omogućili su osnovne pretpostavke za pokušaj reformiranja uprave i prodor prosvjetiteljskih ideja u dalmatinsko društvo.

Ključne riječi:

18. stoljeće; stara stečevina; nova stečevina; pomorsko-trgovački odnosi; organizacija vlasti; reformski zahvati; Grimanijev zakon; Marco Foscarini

URI:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=1682