Uredništvo

Odgovorna urednica

Gloria Vickov

Glavna urednica

Nikica Mihaljević

Uredništvo

Vedran Barbarić (Odsjek za povijest umjetnosti)

Gordana Galić Kakkonen (Odsjek za hrvatski jezik i književnost)

Aleksandar Jakir (Odsjek za povijest)

Tonći Kokić (Odsjek za filozofiju)

Katarina Lozić Knezović (Odsjek za hrvatski jezik i književnost)

Nikica Mihaljević (Odsjek za talijanski jezik i književnost)

Brian Daniel Willems (Odsjek za engleski i književnost)

Tehnički urednik

Brian Daniel Willems

Tajnica Uredništva

Katarina Lozić Knezović

Pomoćnica glavne urednice

Petra Božanić

Svi članovi Uredništva zaposlenici su Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu jer je časopis osnovan pri ovome fakultetu i on ga jedini financira. Članovi Međunarnodnoga savjeta sudjeluju u radu Uredništva kao vanjski inozemni suradnici, odnosno kao stručnjaci u različitim znanstvenim poljima na koje je časopis usmjeren te pomažu u radu članovima Uredništva u uredničkom i recenzijskom postupku.