Inicijalno obrazovanje i profesionalno usavršavanje učitelja usmjereno prema osposobljavanju za promicanje obrazovanja za održivi razvoj

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Br. 6-7, 2016.

Pregledni rad

Vesna Kostović-Vranješ ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska 

str 166-188

Icon

6-7_09_Kostovic_Vranjes PDF

Sažetak:

Učinkovitost odgoja i obrazovanja na svim razinama formalnog obrazovanja ovisi o kvaliteti učitelja koji je glavni kreator, organizator i usmjeritelj nastavnog procesa te glavni poticatelj učenika i njihov suradnik u stjecanju znanja i razvoju sposobnosti. Kvaliteta profesionalnog djelovanja učitelja temelji se na kompetencijama stečenim inicijalnim obrazovanjem i nastavnom praksom tijekom studija i pripravništva, ali ovisi i o uključenju u različite oblike cjeloživotnog obrazovanja i profesionalnog usavršavanja. Suvremeni učitelj mora biti osposobljen za usklađivanje svog profesionalnog djelovanja s promjenama i zahtjevima suvremenog društva kojemu je glavni imperativ održivi razvoj, a kako bi osposobio učenike za njihov osobni i profesionalni rad u 21. stoljeću na održiv način. Nažalost, odgojno-obrazovna praksa bilježi nedostatno pedagoški kompetentne učitelje za integriranje obrazovanja za održivi razvoj u aktualne nastavne programe, a učitelji praktičari to obrazlažu manjkavostima u inicijalnom obrazovanju za nastavničku profesiju i nedostatnim stručnim usavršavanjima u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje. Stoga se ovim radom želi ukazati na potrebu osuvremenjivanja inicijalnih nastavnih programa za učiteljsko zvanje te potrebu njihova usmjeravanja prema razvijanju svijesti o važnosti integriranja obrazovanja za održivi razvoj u nastavni proces. Ujedno je svrha rada istaknuti potrebu i važnost provođenja niza dobro promišljenih i sustavnih profesionalnih usavršavanja koje će realizirati sveučilišni nastavnici, ali i osmišljavanja sveučilišnih specijalističkih poslijediplomskih studija usmjerenih prema osposobljavanju učitelja za promicanje obrazovanja za održivi razvoj.

Ključne riječi:

obrazovanje za održivi razvoj; osposobljavanje učenika; pedagoške kompetencije; profesionalno usavršavanje; učitelj

URI:

http://zbornik.ffst.unist.hr/?p=1147