Implicitni oblik u humorističkim izričajima

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 4, Siječanj 2011. Izvorni znanstveni članak Rita Scotti Jurić ; Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula, Hrvatska Nada Poropat ; Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula, Hrvatska str 29-49 Sažetak: Nakon predstavljanja nekih od najznačajnijih teoretskih modela humora, rad nudi pragmalingvističku i sociopragmatičku analizu humorističnih Saznaj više