O motivaciji i o gramatici frazema u talijanskom jeziku

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 4, Siječanj 2011. Stručni rad Snježana Bralić ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska  str 171-183 Sažetak: U suvremeno doba jezično se obogaćivanje odvija na dva kolosijeka: s jedne strane zahvaljujući posuđenicama i nomenklaturama koje preslikavaju razvoj ljudskog društva, s druge strane unutarnjim Saznaj više