Dr. sc. Vedran Barbarić

Dr. sc. Vedran Barbarić docent je na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, gdje radi od 2005. godine. Studij arheologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu dovršio je 2004., a na istom fakultetu obranio je disertaciju 2011. Na preddiplomskom i diplomskom studiju povijesti umjetnosti nositelj je više kolegija. Nositelj je jednog od predmeta Split summer school pod nazivom From the Imperial to the Mass-Tourism Resort: Lives of Monuments of the Historic Core of Split and Its Surroundings. Od 2018. pročelnik je Odsjeka za povijest umjetnosti.

Područja su mu znanstvenog interesa materijalna kultura posljednjeg tisućljeća pr. Kr., ranokršćanska i ranosrednjovjekovna umjetnost. Od 2007. godine vodi sustavno istraživanje na lokalitetu Rat kod Ložišća na otoku Braču. Stručni doprinos ostvaruje u procesima kulturnog turizma, gdje se bavi modelima prezentacije i komunikacije materijalne i nematerijalne baštine te aktivno sudjeluje u procesima transfera znanja i edukacijama vezanim uz kulturnu baštinu. Na poslijediplomskom doktorskom studiju Humanističke znanosti pri FFST od 2016. obnaša dužnost voditelja modula Povijest umjetnosti.

Od 2016. do 2020. bio je tajnik Uredništva Zbornika radova Filozofskog fakulteta u Splitu, gdje je sudjelovao u pripremi brojeva 8, 9, 10, 11 i 12. Kao član Uredištva skrbi o UDK i DOI oznakama za svaki članak prihvaćen za tisak.