UVODNIK / EDITORIAL

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, No.12 Prosinac 2019. Nikica Mihaljević    orcid.org/0000-0002-1035-6065 ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska  str. 0-0   URI:

SEDMI HRVATSKI SLAVISTIČKI KONGRES

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, No.12 Prosinac 2019. Katarina Lozić Knezović    orcid.org/0000-0002-1999-010X ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska  str. 151-153 Sažetak:   Ključne riječi:   URI:

100 GODINA NAKON RIJEKE – RAZGOVORI O GABRIELEU D’ANNUNZIJU

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, No.12 Prosinac 2019. Izvorni znanstveni članak Marijana Erstić    orcid.org/0000-0001-6321-0847 ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska  Natka Badurina    orcid.org/0000-0001-6486-3911 ; Slavistica, Università degli studi di Udine,, Udine, Italia  Walburga Hülk ; Philosophische Fakultät, Universität Siege,  str. 147-150 Sažetak:   Ključne riječi:   URI:

VELEGRAD I FANTASTIČNO U NOVELAMA MIŠ, DUŠEVNI ČOVJEK I UBIO! ANTUNA GUSTAVA MATOŠA

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, No.12 Prosinac 2019. Izvorni znanstveni članak Mirna Sindičić Sabljo    orcid.org/0000-0002-3778-158X ; Odjel za francuske i frankofonske studije, Sveučilište u Zadru, Zadar, Hrvatska  str 127-140 Sažetak: Matoševa fantastična proza ima antologijsku važnost unutar korpusa hrvatske fantastične književnosti. Napisana je u dosluhu s promjenom paradigme na području fantastike Saznaj više

PRELAŽENJA NAGLASAKA NA PRISLONJENICE U SUVREMENOM GLUMAČKOM GOVORU NA PRIMJERU DVIJU KAZALIŠNIH PREDSTAVA

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, No.12 Prosinac 2019. Izvorni znanstveni članak Anita Runjić-Stoilova ; https://orcid.org/0000-0001-5060-2083; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska Karolina Vrban Zrinski ; Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska  str 113-125 Sažetak: U općeprihvaćenom suvremenom implicitnom govornom standardu naglasci se na prislonjenicama gotovo nikad redovito ne Saznaj više

UN CONTRIBUTO ALL’ITALIANITÀ DI VLADIMIR NAZOR: ANALISI DI DUE TESTI

Lorena Lazarić    orcid.org/0000-0002-4305-2025 ; Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula, Hrvatska  Rita Scotti Jurić    orcid.org/0000-0001-6387-9065 ; Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula, Hrvatska  str 99-112 Sažetak: Vladimir Nazor, personaggio di spicco della cultura croata di inclinazione mitteleuropea opera a cavallo tra l’Ottocento Saznaj više

DISKURSNE STRATEGIJE U MEDIJSKOM PRIKAZU MIGRANATA

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, No.12 Prosinac 2019. Izvorni znanstveni članak Maja Bezić    orcid.org/0000-0001-6783-9298 ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska  Ivana Petrović    orcid.org/0000-0002-0565-245X ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska  str 81-97 Sažetak: Posljednjih nekoliko godina fenomen migracija izaziva iznimnu medijsku pozornost u cijeloj Europi, a među mnogobrojnim pitanjima koje Saznaj više

UKLANJANJE „UMJETNIKOVE RUKE“: READY-MADE I APROPRIJACIJSKE STRATEGIJE u PROŠIRENOM POLJU SKULPTURE U HRVATSKOJ

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, No.12 Prosinac 2019. Izvorni znanstveni članak Dora Derado ; https://orcid.org/0000-0002-2050-966X; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska str 57-80 Sažetak: Umjetnička produkcija u Hrvatskoj tijekom 20. stoljeća svjedoči pojavi novih umjetničkih pravaca i tehnika, među njima aproprijacijskih i readymade strategija. Na temelju usporedbe djelatnosti Saznaj više