100 GODINA NAKON RIJEKE – RAZGOVORI O GABRIELEU D’ANNUNZIJU

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, No.12 Prosinac 2019.

Izvorni znanstveni članak

Marijana Erstić   ORCID icon orcid.org/0000-0001-6321-0847 ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska 
Natka Badurina   ORCID icon orcid.org/0000-0001-6486-3911 ; Slavistica, Università degli studi di Udine,, Udine, Italia 
Walburga Hülk ; Philosophische Fakultät, Universität Siege, 

str. 147-150

Icon
12_news_erstic_badurina_huelk

Sažetak:

 

Ključne riječi:

 

URI:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=1992