DISKURSNE STRATEGIJE U MEDIJSKOM PRIKAZU MIGRANATA

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, No.12 Prosinac 2019.

Izvorni znanstveni članak

Maja Bezić   ORCID icon orcid.org/0000-0001-6783-9298 ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska 
Ivana Petrović   ORCID icon orcid.org/0000-0002-0565-245X ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska 

str 81-97

Icon
06_bezic_petrovic

Sažetak:

Posljednjih nekoliko godina fenomen migracija izaziva iznimnu medijsku pozornost u cijeloj Europi, a među mnogobrojnim pitanjima koje ta široka i višeslojna tema otvara, nameće se i pitanje uloge jezika u konstruiranju prikaza migranata i oblikovanju stavova o njima. U ovom radu proučavaju se diskursne strategije koje se upotrebljavaju kod imenovanja i opisivanja migranata kao pojedinaca i kao društvene skupine. Središnji dio rada posvećen je analizi upotrebe strategija nominacije i predikacije (Reisigl i Wodak 2001), a osnovni cilj je analizirati jezik kojim mediji imenuju migrante i opisuju njihove osobine. Kako bi se ostvario osnovni cilj rada, nužno je razmotriti i konstrukciju opreke Mi/Oni, usko vezane uz pozitivan prikaz Sebe i negativan prikaz Drugoga, a uz pretpostavku da se konstruiranjem negativne slike o Drugom pridonosi oblikovanju pozitivne slike o Sebi. Opozicija Mi/Oni
ostvaruje se u odnosu dvaju glavnih društvenih aktera, tj. Europe/europskih zemalja i migranata, a stajališta o migrantima kao dionicima društvene zbilje ispituju se na uzorcima korpusa preuzetih iz britanskih i talijanskih dnevnih novina.

Ključne riječi:

migracije; migranti; diskursne strategije; medijski diskurs; Italija; Velika Britanija.

URI:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=1979