STRAH NA NASTAVI NJEMAČKOGA KAO STRANOGA JEZIKA

Prethodno priopćenje

Andrea Sjauš, https://orcid.org/0000-0002-4342-0481; Die Münchener Kindl Kinderkrippen und Kindergarten GmbH
Nikolina Miletić, https://orcid.org/0000-0002-2316-6797; Sveučilište u Zadru, Odjel za germanistiku

str. 119-136

https://doi.org/10.38003/zrffs.16.7

PREUZMI ČLANAK

Sažetak:

Emocije su neizbježan dio svakoga ljudskog iskustva. One su važne za našu psihofizičku dobrobit te utječu na vještine poput percepcije, izražavanja, razlučivanja i razumijevanja. Pri učenju stranoga jezika često se javlja strah od komuniciranja, strah od ispitivanja i negativne evaluacije, što u konačnici može negativno utjecati na akademski uspjeh. Cilj je ovoga istraživanja ispitati prisutnost straha od upotrebe stranoga jezika u studenata te to povezati s korelatom sramežljivosti. U istraživanju su sudjelovala ukupno 104 studenta i studentice koji na Sveučilištu u Zadru slušaju Njemački jezik kao izborni kolegij. Rezultati su pokazali da većina studenata posjeduje srednju razinu straha od upotrebe njemačkoga jezika, a studentice imaju višu razinu straha od upotrebe njemačkoga jezika. T-testom se utvrdilo da postoji statistički značajna razlika u strahu na nastavi njemačkoga jezika u odnosu na spol. Međutim, nije se moglo potvrditi statistički značajnu povezanost straha s boravkom na njemačkome govornom području i prethodnim učenjem njemačkoga jezika. Pearsonov koeficijent korelacije također nije pokazao statistički značajnu povezanost između straha na nastavi njemačkoga kao stranoga jezika i sramežljivosti.

Ključne riječi:

afektivnost; nastava njemačkoga kao stranoga jezika; sramežljivost; strah na nastavi

URL:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=3143