C. S. LEWIS O MAŠTI: UTJECAJ OWENA BARFIELDA I G. K. CHESTERTONA

Pregledni rad Ema Botica, https://orcid.org/0009-0009-3267-2761; Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet str. 173-192 https://doi.org/10.38003/zrffs.16.10 PREUZMI ČLANAK Sažetak: C. S. Lewis (29. studenoga 1898. – 22. studenoga 1963.) poznat je po svojemu književnom, znanstvenom i apologetskom radu. Većina njegova književnoga stvaralaštva nastala je nakon njegova obraćenja, čime je došlo do promjene u Saznaj više

IDEAL PRAVEDNOSTI MARKA TULIJA CICERONA

Pregledni rad Marija Barić Đurđević, https://orcid.org/0009-0000-0404-2345; Sveučilište u Splitu, Studij Hotelijerstvo i gastronomija str. 155-172 https://doi.org/10.38003/zrffs.16.9 PREUZMI ČLANAK Sažetak: Okosnica je ovoga članka pojam pravednosti u filozofiji Marka Tulija Cicerona. Iako ga razmatra i u drugim djelima, najsustavnije ga razlaže u trećoj knjizi djela De re publica. Pisano je prema Saznaj više

SLOVAKIAN FEMALE COMPOSERS AND ROCK INSTRUMENTALISTS: THEIR STATUS, SUCCESS AND PERSPECTIVES

Prethodno priopćenje Yvetta Kajanová, https://orcid.org/0000-0002-4356-1129; Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta str. 137-153 https://doi.org/10.38003/zrffs.16.8 PREUZMI ČLANAK Sažetak: The paper discusses gender issues and the reception of female musicians in Slovakia. Using historical analysis, the author examines the establishment of, and behaviour towards, females in various genres from classical to jazz, Saznaj više

STRAH NA NASTAVI NJEMAČKOGA KAO STRANOGA JEZIKA

Prethodno priopćenje Andrea Sjauš, https://orcid.org/0000-0002-4342-0481; Die Münchener Kindl Kinderkrippen und Kindergarten GmbH Nikolina Miletić, https://orcid.org/0000-0002-2316-6797; Sveučilište u Zadru, Odjel za germanistiku str. 119-136 https://doi.org/10.38003/zrffs.16.7 PREUZMI ČLANAK Sažetak: Emocije su neizbježan dio svakoga ljudskog iskustva. One su važne za našu psihofizičku dobrobit te utječu na vještine poput percepcije, izražavanja, razlučivanja i Saznaj više

LEARNER STRATEGIES AND THE PERCEPTION OF CROSS-LINGUISTIC INTERACTION IN YOUNG L3 LEARNERS: AN EMPIRICAL STUDY IN PRIMARY SCHOOL FLT

Izvorni znanstveni članak Ana Petravić, https://orcid.org/0000-0003-0975-9622; Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet Ana Šenjug Krleža, https://orcid.org/0000-0003-4137-3682; Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet Željka Knežević, https://orcid.org/0000-0002-1196-1363; Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet str. 99-118 https://doi.org/10.38003/zrffs.16.6 PREUZMI ČLANAK Sažetak: Founded on psycholinguistic insights into the interaction between the language systems of multilinguals and the key Saznaj više

INTERAKTIVNI METADISKURSNI OZNAČIVAČI U INOJEZIČNIM TEKSTOVIMA NA RAZINI B2

Izvorni znanstveni članak Leonard Pon, https://orcid.org/0000-0002-2905-5828; Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet Marija Petrić, https://orcid.org/0009-0000-3903-0168; OŠ Ivana Filipovića, Račinovci str. 75-97 https://doi.org/10.38003/zrffs.16.5 PREUZMI ČLANAK Sažetak: Diskursna je kompetencija odlučujuća komponenta u strukturi komunikacijske jezične kompetencije te uključuje sposobnost uspostavljanja kohezije i koherencije pri proizvodnji tekstova. Uz izricanje i Saznaj više