„O najzauzetijemu svjedoku i tumaču maloga, starinskog svijeta”. Teatar u Splitu i Split u teatru. Zbornik sa znanstveno-stručnoga skupa o Anatoliju Kudrjavcevu (Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu i Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb – Split 2020.)

Prikaz

Josip Lasić, https://orcid.org/0000-0001-5254-7903; Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet
Ivan Lacić
, https://orcid.org/0000-0003-2888-1156; Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet

str. 199-203

URL:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=2818

XML