Monografija o govorima poluotoka Pelješca (Marijana Tomelić Ćurlin. 2019. Jezične posebnosti peljeških govora. Fonologija. Split: Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet)

Prikaz

Josip Galić, https://orcid.org/0000-0002-4416-9241; Staroslavenski institut

str. 195-198

URL:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=2816