UVODNIK

Uvodnik Nikica Mihaljević, https://orcid.org/0000-0002-1035-6065; Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet str. 1 PREUZMI URL:

POLITIČKA VAŽNOST BORBI TITOVIH I MIHAILOVIĆEVIH SNAGA U ISTOČNOJ BOSNI I SANDŽAKU UJESEN 1943. GODINE

Pregledni rad Vladimir Šumanović, https://orcid.org/0000-0003-2502-0959; Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija Mijo Beljo, https://orcid.org/0000-0002-6203-5466; Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija str. 187-202 https://doi.org/10.38003/zrffs.15.10 PREUZMI ČLANAK Sažetak: U radu se na osnovi arhivskih i objavljenih izvora te relevantne literature opisuju borbe koje su snage komunističkoga pokreta pod vodstvom Josipa Broza Tita, Saznaj više

DUBROVAČKI POKLISARI – POSREDNICI IZMEĐU LOKALNE ZAJEDNICE I ANŽUVINSKOGA DVORA

Prethodno priopćenje Valentina Šoštarić, https://orcid.org/0000-0002-3027-4104; Sveučilište u Zadru, Odjel za povijest str. 169-185 https://doi.org/10.38003/zrffs.15.9 PREUZMI ČLANAK Sažetak: U članku se analizira uloga dubrovačkih poklisara koji su imali važno mjesto u uspostavi i održavanju veza između njihova rodnoga grada i anžuvinskoga dvora. Posredovali su u komunikaciji između središta moći i lokalne Saznaj više

GRAMMAR AND SPELLING CHOICES IN CONTEMPORARY CROATIAN LANGUAGE TEXTBOOKS

Izvorni znanstveni članak Jadranka Nemeth-Jajić, https://orcid.org/0000-0001-5358-8598; Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet str. 147-167 https://doi.org/10.38003/zrffs.15.8 PREUZMI ČLANAK Sažetak: The language in textbooks should comply with the standard language norm more strictly, which results from the requirement to respect functional and stylistic features of textbook style, which is a substyle of scientific Saznaj više