Matetić Poljak

  • Version
  • Download 23
  • File Size 1.50 MB
  • File Count 1
  • Create Date 8. prosinca 2020.
  • Last Updated 26. prosinca 2020.

Matetić Poljak

Prilog jednoj kiparskoj ranoromaničkoj radionici u Splitu

Izvorni znanstveni članak

https://doi.org/10.38003/zrffs.13.4

Daniela Matetić Poljak, Sveučilište u Splitu, Umjetnička akademija, https://orcid.org/0000-0001-8722-934X

 

Sažetak:

U članku je provedena stilska i ikonografska analiza konzole s prikazom lava koja
je kao spolij bila ugrađena na zabatu kuće Mangjer u Splitu. Kuća se nalazila na
križanju Manđerove i Bribirske ulice. Nakon njezina rušenja, konzola je prenesena
u Samostan sestara milosrdnica svetog Vinka Paulskog u Splitu, gdje se i danas
čuva. Izvorni arhitektonski kontekst konzole nije poznat. Tipski i stilski srodan joj
je par konzola na portalu crkve svetog Mikule (sv. Nikole) u Velom Varošu u Splitu.
Autorica ih grupira u krug iste ranoromaničke radionice koja je djelovala koncem 11.
i početkom 12. stoljeća. Konzola s kuće Mangjer nastaje nedugo nakon para konzola
sa Svetog Mikule. Izradio ju je majstor koji dobro poznaje potonje konzole, vješto
kopira njihovu kompoziciju i dimenzije. U oblikovanju zahtjevnijih dijelova (poput
lavlje glave ili akantusova lista na konzolici pod lavljom figurom) otkriva nešto slabiji
oblikovni kapacitet u odnosu na predložak.

 

Ključne riječi:

arhitektonska skulptura, ranoromanička radionica, Split, lav, ikonografija