Ljerka Šimunković, Marijana Alujević Jukić: Romanizmi u djelima Ive Tijardovića. Književni krug / Filozofski fakultet u Splitu – Odsjek za talijanski jezik i književnost, Split , 2011.

Journal of Faculty of Humanities and Social Sciences in Split, No. 4 January 2011

Book Review

Antonia Luketin Alfirević ; Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet 

pages 315-317

Icon
04_07_Luketin_Alfirevic_Rogosic PDF

URI:

https://zbornik.ffst.unist.hr/?p=1565&lang=en