Škifić, Grbas

  • Version
  • Download 29
  • File Size 317.01 KB
  • File Count 1
  • Create Date 8. prosinca 2020.
  • Last Updated 26. prosinca 2020.

Škifić, Grbas

Jezična uporaba i stavovi hrvatskih imigranata u Irskoj

Izvorni znanstveni članak

https://doi.org/10.38003/zrffs.13.8

Sanja Škifić, Sveučilište u Zadru, Odjel za anglistiku, https://orcid.org/0000-0002-9858-7852 
Katarina Grbas

 

Sažetak:

Imigracija u Irskoj, uključujući imigraciju Hrvata u tu zemlju, u posljednje vrijeme u
znatnom je porastu. Stoga Irska u posljednjih nekoliko godina nastoji pronaći načine
na koje se imigrantima može osigurati odgovarajuća kulturna i jezična integracija
u irsko društvo. Ovaj rad se bavi istraživanjem jezične uporabe i stavova hrvatskih
imigranata u Irskoj. U istraživanju koje je provedeno od lipnja do kolovoza 2019.
godine sudjelovala su 82 hrvatska imigranta u Irskoj. Za potrebe istraživanja korišten
je upitnik koji se sastojao od četiriju dijelova i koji su ispitanici ispunjavali preko
društvene mreže Facebook. Od ispitanika se tražilo da odgovore na pitanja vezana za
vlastito iskustvo emigracije u Irsku, a većina jezičnih pitanja odnosila se na engleski,
i to na pojedine aspekte učenja, razine poznavanja i uporabe engleskoga jezika u
različitim kontekstima. Rezultati istraživanja pokazuju, između ostaloga, da većina
ispitanika ima pozitivan stav prema boravku u Irskoj te engleskome jeziku. Većina
njih procijenila je svoju trenutačnu razinu znanja engleskoga jezika mnogo boljom
od prosjeka. Iako znanje engleskoga jezika većinom nije procijenjeno ključnim
za pronalazak posla u Irskoj, ipak ga je značajan broj ispitanika procijenio bitnim
prilikom njihova zaposlenja.

 

Ključne riječi:

imigracijska politika, jezična politika, jezična uporaba, jezični stavovi,
hrvatski imigranti, Irska, engleski jezik