Subverzija roda i viktorijana u noveli “Morpho Eugenia ” A. S. Byatta

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 4, Siječanj 2011. Izvorni znanstveni članak Antonija Primorac    orcid.org/0000-0001-9217-4857 ; Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet  Ivana Balint-Feudvarski str 221-235 Sažetak: Rad istražuje koncept viktorijane i njegov odnos prema „viktorijanskim” elementima prikazanim u noveli A. S. Byatt „Morpho Eugenia” iz zbirke Angels and Insects (1992). Rad Saznaj više