Odgoj za ljudska prava i ozračje ustanova ranog i predškolskog odgoja

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Br. 6-7, 2016. Izvorni znanstveni članak Anita Mandarić Vukušić    orcid.org/0000-0003-1532-0069 ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska  str 285-308 Sažetak: Kako bi se poštovala prava djeteta i u potpunosti odgovorilo na potrebe djece, rad odgojno-obrazovne ustanove mora se temeljiti na humanističkim vrijednostima, a ustanova se Saznaj više