Osobna imena i upisivanje prokletstva u zbirci priča “Inšallah Madona, Inšallah” Miljenka Jergovića

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 5, 2012. Pregledni rad Nebojša Lujanović  str. 211-220 Sažetak: Polazeći od osnovnih postavki semiotike, otkrivaju nam se zanimljive moguće interpretacije uloge osobnih imena u pričama Miljenka Jergovića. Ako pristanemo na kompromis da ta imena, unutar diskurza kao neprestane borbe i promjene reprezentacija značenja, Saznaj više