Istraživanja diskursnih oznaka u govorenju na engleskom kao stranom jeziku

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Broj 4, Siječanj 2011. Pregledni rad Gloria Vickov    orcid.org/0000-0001-8294-4387 ; Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet  str 271-289 Sažetak: Unatoč iznimno važnoj ulozi diskursnih oznaka u ostvarivanju kohezije i koherencije unutar diskursa i unatoč činjenici da su diskursne oznake sastavni dio diskursne, pragmatičke i strateške, odnosno komunikacijske Saznaj više