Odnos razredno-nastavnog ozračja, samoučinkovitosti, emocionalne kompetentnosti i školskog postignuća učenika petih i osmih razreda osnovne škole

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Br. 6-7, 2016. Izvorni znanstveni članak Morana Koludrović    orcid.org/0000-0003-4099-8330 ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska  Andrea Ratković Nikolina Bajan str 247-284 Sažetak: U kurikulumskom pristupu usmjerenom na učenika, osim promjena na didaktičko-metodičkom planu strukturiranja nastavnog procesa u vidu primjene didaktičkih stategija usmjerenih na rješavanje Saznaj više