Upisivanje ženskosti u popularnu/fantastičnu/političku teksturu gledišta – o prozi Dubravke Ugrešić

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Brojevi 2-3, 2009. Izvorni znanstveni članak Boris Škvorc ; Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet  Josipa Korljan ; Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet str 65-84 Sažetak: U ovom radu istražujemo upisivanje ženskosti u popularnu, fantastičnu i političku prozu Dubravke Ugrešić. Komentiramo, dekodiramo i interpretiramo odnos esencijalističke i/ili Saznaj više